Sök på konserthuset.se

Sten-Johan Sunding

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1987.

Sten-Johan Sunding är medlem av Kungliga Filharmonikerna sedan 1987 där han spelar i förstaviolinstämman. Han spelar även med i Drottningholms Barockensemble. Sin utbildning fick Sten-Johan Sunding vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Sven Karpe och Josef Grünfarb. Under kortare perioder studerade han även i London och i Kanada. 

Sunding har ett starkt intresse för kammarmusik och har spelat med bland andra Uppsala Kammarsolister och var en av grundarna av Nya Stenhammarkvartetten. (Han är inte längre medlem i kvartetten).

Vid sidan av det egna spelet undervisar Sten-Johan Sunding sedan många år i violin på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

sten-johan.sunding@konserthuset.se