Anna Gustafsson Lundblad

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1989.

Anna Gustafsson Lundblad är medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1989. Hon studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm: violin för Harald Thedéen och Josef Grünfarb, och stråkkvartettspel för Gert Crafoord.

Under åren har Anna vid tre tillfällen varit tjänstledig från Kungliga Filharmonikerna och under de perioderna suttit i flera andra av landets professionella orkestrar: Norrköpings Symfoniorkester, Kungliga Hovkapellet, Göteborgs Symfoniker, Svenska Kammarorkestern i Örebro och symfoniorkestrarna i Umeå, Gävle och Helsingborg.

anna.gustafsson@konserthuset.se