Anna Stigmer

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 2000.

Anna Stigmer är medlem i Kungliga Filharmonikernas andraviolinstämma sedan år 2000. Hon inledde sina violinstudier för Inge Thorsson i hemstaden Uppsala vid 10 års ålder. Sedan följde studier vid Kungliga Musikhögskolan/Edsberg för Endre Wolf och Jennifer Nuttall Wolf. Hon studerade därefter för Ilya Grubert vid Rotterdams Conservatorium där hon erhöll diplomexamen. Hon har även studerat för exempelvis Lars Frydén, Björn Sjögren, Michaela Martin, Mats Zetterkvist, Leon Spierer, Amadeus kvartetten och Alban Berg-kvartetten.

Anna Stigmer har förutom sin tjänst i Kungliga Filharmonikerna också ett stort intresse för kammarmusik och har vid flera tillfällen spelat i Konserthusets kammarmusikserier och även i andra sammanhang. Hon har också deltagit vid mästarkurser för bland andra Orpheuskvartetten, Isaac Stern, Emersonkvartetten och Juilliardkvartetten. 

anna.stigmer@konserthuset.se