Arne Stenlund

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1985.

Arne Stenlund studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Bertil Appelbom. Efter sin examen 1981 fortsatte han med ytterligare ett års studier i kammarmusik för Otto Kyndel och Kurt Lewin.

Efter några år som musiker i Hovkapellet och som stämledare i Gävleborgs Symfoniorkester kom Arne Stenlund till Kungliga Filharmonikerna 1985. Arne Stenlund är en aktiv i kammarmusiker och har ofta setts på podiet vid konserthusets olika kammarmusikserier i Grünewaldsalen, som Filharmoniker i närbild och Soppkonserter.

Arne Stenlund är förutom sin tjänst i Kungliga Filharmonikerna dessutom medlem i Stockholms Straussorkester, Sergelkvartetten och Mengkvartetten, som förutom Arne Stenlund består av violinisterna Haiou Meng och Birthe Jonsson och cellisten Klas Gagge. Mengkvartetten bildades år 2000 och har bland annat turnerat i Kina.

arne.stenlund@konserthuset.se