Amus Kerstin Andersson

Alternerande stämledare och medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1987.

Amus Kerstin Andersson är välkänd profil i Kungliga Filharmonikerna och alternerande stämledare i andraviolinstämman. Hon är även en efterfrågad pedagog och har periodvis också varit tjänstledig från Kungliga Filharmonikerna och ägnat sig åt undervisning, gett mästarklasser och lett workshops. Utöver det har hon ofta anlitats som gästande konsertmästare av andra framstående orkestrar, bland andra Svenska Kammarorkestern, Stockholm Sinfonietta och Norrköpings Symfoniorkester.

Amus Kerstin Anderssons bredd och mångsidighet har kommit fram på många olika sätt vid sidan av orkesterspelet, bland annat i form av en rad gränsöverskridande föreställningar i samarbete med exempelvis pianisten Elisabeth Boström.

Vid ett flertal tillfällen har Amus Kerstin Andersson framträtt som solist tillsammans med Kungliga Filharmonikerna, bland annat i Beethovens violinkonsert, Mozarts femte violinkonsert och Saint-Saëns Introduktion och Rondo capriccioso för violin och orkester. Hon har också varit solist tillsammans med andra ledande orkestrar i verk som Kurt Weills violinkonsert och Tor Aulins tredje violinkonsert. Hon är även en aktiv kammarmusiker och framträder ofta inom ramen för Konserthusets kammarmusikserier.

amus.kerstin@konserthuset.se

Läs mer på amuskerstin.se, öppnas i nytt fönster