För unga musiker

Konserthuset Stockholm erbjuder flera ingångar till det egna musikskapandet.

Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna arbetar med El Sistema Södertälje, en lokal del av den världsomspännande rörelsen. Blue House Youth Jazz Festival är en årlig jazzfestival för lite äldre ungdomar och vuxenstuderande i hela landet. Varje år anställs musicerande ungdomar 16–19 år och deras band från olika genrer i Konserthuset Stockholm under Sommar i Konserthuset. Detta sker i samarbete med Region Stockholm.

Den globala rörelsen med musik som verktyg.

Elevgrupper möter musiker i samband med konsert.

Gästande stjärnor ger mästarklasser för unga musiker.

Tre dagars festival med ungdomar från hela landet.

Från sommarmusiker till SEB Young Artists.