För unga musiker

Konserthuset Stockholm erbjuder flera ingångar till det egna musikskapandet.

Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna arbetar med El Sistema Södertälje, en lokal del av den världsomspännande rörelsen. Blue House Youth Jazz Festival är en årlig jazzfestival för lite äldre ungdomar och vuxenstuderande i hela landet. Varje år anställs musicerande ungdomar 16–19 år och deras band från olika genrer i Konserthuset Stockholm under Sommar i Konserthuset. Detta sker i samarbete med Region Stockholm.

Söndag 26 maj 2024 kl 14.20

En dag för unga orkestermusiker och ung publik.

Söndag 26 maj 2024 kl 15.00

En dag för unga orkestermusiker och ung publik.

Den globala rörelsen med musik som verktyg.

Passa på att träffa musiker ur Kungliga Filharmonikerna och ställ frågor. Hur är det att arbeta som musiker och vara medlem i en orkester?

Gästande stjärnor ger mästarklasser för unga musiker.

Tre dagars festival med ungdomar från hela landet, 26–28 april 2024.

Från sommarmusiker till SEB Young Artists.