Stora salen

Stora salen har förändrats mycket sedan Ivar Tengboms ursprungliga utförande och vision, men genom årens renoveringar har en konsertsal med avancerad teknik och utvecklad akustik växt fram.

Tengboms öppna torg

Ivar Tengboms vision, och Stora salens ursprungliga utförande, var att få salen att framstå som ett torg, ett öppet rum, omgivet av kolonner – med podiet som centralpunkt. Ett skenperspektiv bakom podiet, med fyra statyer av skulptören Carl Milles i egna balkonger, skulle antyda en fortsättning – ut mot fantasins grekiska landskap.

Den grova gråbruna färgskalan på parkettens väggar och längs podiet övergår i gula, allt ljusare nyanser ju längre upp mot taket (himlen) man kommer. Det vita himmelstaket, som från början fanns mellan kolonnernas prunkande kapitäler, ramades in av andra balkongs gyllene kassettaket och lampornas mjuka sken. Både salens lampor och kolonnernas kapitäler är signerade skulptören Ansgar Almquist.

En antal textilier, designade av konstnären Einar Forseth och vävda av Elsa Gullbergs vävkammare, togs fram på plats i Konserthuset under byggnationen. Inne i Stora salen hängde vävnader från balkongerna och i foajéerna fanns draperier och mattor. De flesta har nötts ut av tidens tand och av vissa finns endast fragment bevarade. Med stöd av stiftelser som Jacob Wallenbergs stiftelse och Prins Carl Gustafs stiftelse, initierat av Åke Livstedt, har nya textilier tagits fram.

Renoveringar omformade salen

Flera stora renoveringar har genomgripande förändrat salen, framförallt av akustiska och tekniska skäl. Vid den stora renoveringen 1971–73 var det Ivar Tengboms son Anders Tengbom som ledde arbetet. Det gamla taket och väggen bakom podiet gjordes om och statyerna togs bort. Taket fick likna Medelhavets sammetsvarta natt istället för solvit dag, för att ge plats åt nödvändig teknik och bättre akustik. Akustikproblem och förslitning ledde också till att textilierna som hängde längs andra balkong togs bort. 

Orgel installerades

Nästa stora förändring i salen var orgelbygget. Under 1970-talet pågick ett idogt arbete för att kunna bygga en stor orgel i Konserthuset. Tack vare generösa donationer lyckades man till sist och den magnifika orgeln kunde invigas 1982. Den täcker hela väggen över körläktaren och är med sina 6 100 pipor och 69 stämmor ett mycket imponerande instrument. Den längsta orgelpipan är 11 m lång och den minsta bara några mm.

Nya stolar, hydraliska lyftbord och bättre ventilation

Ytterligare en ansiktslyftning gjordes i Stora salen under sommaren och tidiga hösten 2001. Samtliga stolar byttes mot nya, tillverkade i England efter Tengboms ursprungliga skiss. Podiet byggdes om med 32 hydrauliska lyftbord, vilket gav en avsevärt större flexibilitet i scenbygget. Till detta kom en mångfald tekniska och akustiska justeringar. Åren 2007–09 genomfördes en omfattande renovering och modernisering av ventilationssystemen. Under samma tid gjordes ytterligare förbättringar av akustiken i Stora salen.

Idag har Stora salen 1 782 platser fördelade på parkett, första balkong, körläktare och andra balkong.

Förvandling vid Nobel

Vid Nobelprisutdelningen förändras scenbilden avsevärt när blomsterarrangemang och särskilda textilier, bland annat det så kallade kungatäcket, får ta plats i salen. Kungliga Filharmonikerna spelar då från körläktaren för att ge utrymme åt kungligheter och dignitärer på podiet.