Sök på konserthuset.se

Att tala till publiken

För att bli en framgångsrik klassisk artist är det allt viktigare att också kunna tala till publiken om musiken man själv spelar. Classical Futures Europe gör det möjligt för de unga musikerna inom Rising Stars att utveckla denna del av sin kommunikation.

Sedan 2009 har konserthusen inom ECHO (European Concert Hall Organisation) ett framgångsrikt framåtblickande samarbete för att ge unga musiker karriärmöjligheter – Rising Stars – där sex unga artister och ensembler från olika länder varje år utses och får möjlighet att turnera till alla konserthusen och möta en internationell publik. Erfarenheten visar att de som tagits ut till Rising Stars också får en internationellt framgångsrik karriär. 

Vid årets Rising Star-helg presenterar de medverkande musikerna tillsammans med Konserthuset Stockholms projektledare Karina Svensson några av de stycken de framför. Dessutom berättar de om sig själva och lyfter ett viktigt musikaliskt minne som haft stor betydelse för dem personligen. Syftet är att förbättra deras kommunikativa färdigheter och göra de digitala konserterna tillgängliga och attraktiva, även för den som är ovan vid att lyssna på klassisk musik.

Logotyp Classical Futures