Sök på konserthuset.se

Köpvillkor

Här kan du läsa om vad som gäller kring ditt biljettköp. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta biljettkontoret via e-post biljett@konserthuset.se eller på telefon 08-50 66 77 88.

Villkor för biljetter

 • Varje besökare till ett evenemang måste inneha giltig biljett.
 • Numrerad biljett gäller till den plats som anges.
 • Av utrymningsskäl är det inte tillåtet att sitta i gångar eller trappor i salen.
 • Även små barn som sitter i knä på vuxen ska ha giltig biljett.
 • Behörighet till eventuell rabatt (till exempel studerande, pensionär) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering.
 • Köpt biljett (= betald biljett) kan inte bytas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.
 • Köpt biljett (= betald biljett) kan inte återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Återköp sker endast i händelse av inställt eller flyttat evenemang. Eventuell distributionsavgift återbetalas då inte. Tillfällig ändring av köpvillkor: Den som känner minsta sjukdomssymptom ska under rådande omständigheter inte komma till Konserthuset. Köpta biljetter återlöses därför via kontakt med biljettkontoret på telefon 08-50 66 77 88 (denna tillfälliga ändring är gjord med anledning av gällande rekommendationer och gäller tills vidare).
 • I samband med att du köper biljett hos oss, samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Vi kommer därefter att lagra och använda dina personuppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig.
  Läs mer om detta i vår personuppgiftspolicy
 • Biljetten är en värdehandling. Borttappade biljetter kan endast ersättas om kunden angivit namn och kontaktuppgifter i samband med bokningen. För att få en dubblett utskriven måste kunden kunna legitimera sig. Kostnad för dublettutskrift är 25 kronor.
 • Samtliga biljetter kontrolleras av skannrar i samband med biljettvisering. Endast ett insläpp per biljett medges. När streckkoden lästs av en gång kan alltså ingen ytterligare inpassering ske.
 • Biljetter får inte användas i kommersiellt syfte.
 • Biljetter får inte erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Konserthuset och/eller eventuell extern arrangör.
 • Om ett evenemang har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet inte överskridas.

Köp som strider mot villkor för biljetter

 • Konserthuset förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp som strider mot uppsatta villkor. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, köper biljetter för kommersiellt bruk eller manipulerar e-biljett (PDF).
 • Biljetter som hanteras felaktigt samt felaktigt genomförda bokningar kan ogiltigförklaras.
 • Konserthuset kan med omedelbar verkan stänga av kundkonto om kunden försöker kringgå ovanstående biljettvillkor.

Programändring

 • Konserthuset förbehåller sig rätten att ändra program och medverkande i händelse av sjukdom eller annan händelse utanför Konserthusets kontroll.
 • Konserthuset har ingen skyldighet att meddela programändring i förväg. 

Presentkort och klippkort

 • Presentkort och klippkort har begränsad giltighetstid.
 • Presentkort och klippkort återbetalas inte och kan inte heller lösas in mot kontanter.
 • Presentkort och klippkort gäller i mån av plats.
 • Klippkort gäller endast till konserter i Stockholms Konserthusstiftelsens regi.

Konsertserier

 • Konsertseriebiljetter kan endast bytas inom samma produktion, det vill säga om samma konsertprogram ges vid flera tillfällen. Detta gäller alltså endast, men inte alltid, serierna Onsdag Stor, Torsdag Stor, Torsdag Mellan, Torsdag Liten, Lördag Stor samt Lördag Liten och endast i mån av plats.
 • Konsertseriebiljetter är inte personliga.

Tillfälligt förändrade villkor för konsertserier säsongen 20/21

 • Öppet köp på konsertserier: Du kan avboka hela din konsertserie fram till och med en vecka innan den första konserten ska äga rum. Vi återbetalar hela beloppet.
 • Avbokning av enskilda seriebiljetter: Du kan avboka enskilda seriebiljetter fram till och med konsertdagen kl 12.00. Du får den delen av konsertseriebeloppet insatt på ett presentkort (se villkor ovan).

Sen ankomst

 • Konserthusets evenemang startar normalt punktligt.
 • Senkomna besökare kan inta sina platser så snart som våra publikvärdar bedömer det möjligt. För att inte störa övrig publik kan vi vara tvungna att vänta på ett lämpligt tillfälle under konserten.
 • I enstaka fall kan det hända att vi inte kan släppa in besökare efter konsertstart.

Ljud- och bildupptagning

 • Fotografering, filmning eller ljudupptagning är inte tillåten.
 • Endast personer ackrediterade av Konserthuset har tillstånd att fotografera, filma eller spela in evenemang för vidare distribution. Besökare i Konserthuset kan komma att ingå i sådana sammanhang.
 • Inget ytterligare tillstånd kommer att inhämtas av berörd publik före en publicering eller vidaredistribution.

Mobiltelefon

 • Mobiltelefon skall vara avstängd under evenemangen.

Störande beteende

 • Konserthuset förbehåller sig rätten av avvisa person som stör genomförande av evenemang.

Mat och dryck

 • Det är inte tillåtet att medföra mat och dryck in salen.
 • Rökning är inte tillåten någonstans i Konserthuset.

Barnvagnar

 • Av utrymningsskäl är det inte möjligt att ta in barnvagnar i salarna eller foajéerna.
 • Barnvagnar kan lämnas på anvisad plats i vestibulen. Av utrymmesskäl kan vi dock endast ta emot ett begränsat antal barnvagnar.

Tryckfel

 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kalendarier, trycksaker och på webbplatser. Uppgifter om priser, rabatter, biljettsläppsdatum samt villkor för biljettköp kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Villkoren uppdaterade den 6 juni 2020 kl 10.30.