Gennady Rozhdestvensky

Gennady Rozhdestvensky var chefdirigent 1974–77, och senare även 1991–95. Han dirigerade sammanlagt 174 konserter med orkestern.

När Moskvasonen Gennady Rozhdestvensky (född 1931) kom till Stockholms Filharmoniska Orkester var han 43 år och hade byggt upp en imponerande erfarenhet, också av internationella engagemang. Karriären hade nämligen tagit fart i unga år, och redan när han vid 20 års ålder framgångsrikt dirigerade Nötknäpparen vid Bolsjojteatern började ryktet vandra. Framför allt har han ändå kommit att bli förknippad med sitt arbete för den samtida musiken i dåvarande Sovjetunionen, med uruppföranden av musik av bland andra Edison Denisov, Alfred Schnittke och Sofia Gubajdulina. 

Det ryska präglade också till viss del repertoarvalen med den svenska orkestern och bland pionjärinspelningar kan nämnas musiken till baletten Bulten av Sjostakovitj (Chandos), som han gjorde med orkestern senare, på 1990-talet. Generellt kan sägas att programvalen ökade tyngdpunkten på musik av Tjajkovskij, Prokokofjev, Sjostakovitj, Sjtjedrin med flera. 

Debuten med Stockholmsorkestern skedde inte i Konserthuset utan i Folkets hus den 15 november 1972, där man gav fyra konserter följt av en konsert vid i Uppsala universitetsaula. Konserthuset var nämligen stängt på grund av omfattande renoveringar åren 1971–73.

Året efter, 1973, återkom Rozhdestvensky för att dirigera fyra konserter i Konserthuset som då åter var i bruk. Det ledde till engagemanget som chefdirigent från hösten 1974. 

Under sin (första) period som orkesterns chefdirigent ledde Gennady Rozhdestsvensky – eller ”Roffe Svensson” som han ibland kallades av musikerna när stavelserna kändes oöverstigliga – 48 konserter. Senare ledde han även orkestern i framgångsrika gästspel i dåvarande Sovjetunionen, med två konserter i Moskva i februari 1979 och ytterligare två i Leningrad, dagens Sankt Petersburg.

Det var faktiskt då, i Moskva, som man uruppförde Ingvar Lidholms nyskrivna Kontakion. Det är ett verk som med åren kom att bli ett av orkesterns paradnummer och som tagits med på många efterföljande internationella turnéer under 1980-talet, 90-talet och 2000-talet.

Det var också vid den här tiden, formellt i januari 1976, som man genomförde en länge önskad sammanslagning av Stiftelsen Stockholms Konserthus och Konsertföreningen i Stockholm till en enda institution: Stockholms Konserthusstiftelse.

Efter sin period i Stockholm var Gennady Rozhdestvensky chefdirigent för bland annat BBC Symphony Orchestra och Wiensymfonikerna. Han återkom sedan till Stockholm för ytterligare en chefdirigentperiod i början av 1990-talet.

  • 1975 Konsert i Helsingfors under ledning av Rudolf Kempe. Gidon Kremer var solist i Sibelius violinkonsert och detta lär vara den första konsert Kremer tilläts göra utanför Sovjet (tidigare hade han endast blivit uppmuntrad att delta i tävlingar).
  • 1975 Den tredje USA-turnén, trots problem med indisponerad Gennady Rozhdestvensky. Orkesterns förste konsertmästare Leo Berlin var solist i Lars-Erik Larssons violinkonsert vid 11 konserter. En av dem i Carnegie Hall i New York.
  • 1979 Turné till Sovjet i februari månad. Två konserter i Moskva och två konserter i Leningrad med chefdirigenten Gennady Rozhdestvensky.