Symfoni nr 7

En symfonisk fantasi blev Symfoni nr 7 – och slutpunkten för Sibelius symfoniska skapande.

Jean Sibelius Symfoni nr 7 uruppfördes 24 mars 1924 i Auditorium vid Norra Bantorget med Kungliga Filharmonikerna och med tonsättaren själv som dirigent. Jean Sibelius Symfoni nr 7 är den enda av Sibelius symfonier som uruppförts utanför Finland, det är också det mest berömda verk som Kungliga Filharmonikerna har uruppfört. Vid uruppförandet hade verket titeln Fantasia sinfonica. Titeln Symfoni nr 7 tillkom senare. Symfoni nr 7 framfördes även vid konserterna i oktober 2002 då man firade Kungliga Filharmonikerna 100 år. Alan Gilbert var dirigent vid tillfället. 

Jean Sibelius

Symfoni nr 7 C-dur op 105 (1924)

Speltid ca 20 minuter

”Har ’i hufvudet’ Sinfonierna VI och VII. Samt omarbetning af Sinf V.” Anteckningen i Sibelius dagbok från den 18 december 1917 är första gången sjunde symfonin uttryckligen nämns. Sista gången han berör den är 2 mars 1924: ”På natten färdig med Fantasia sinfonica I”. Det går inte att följa hans arbete med den här symfonin lika nära som de båda föregående eftersom hans dagboksanteckningar drastiskt minskade i antal under 1920-talet. Men redan bland skisserna för femte symfonin 1914 finns material som slutligen hamnade i den sjunde. Processen från de första skisserna till slutresultatet tog minst åtta år.

Från början hade Sibelius tänkt sig ett flersatsigt verk, men sommaren 1923 när den mest intensiva kompositionsfasen inleddes hade han redan bestämt att det skulle bli endast en sats. Därav namnet ”Fantasia sinfonica I”. Verket uruppfördes under det namnet den 24 mars 1924 i Stockholm och Sibelius dirigerade själv Kungliga Filharmonikerna (dåvarande Konsertföreningens orkester). Andra verk på programmet var första symfonin op 39 (1900), och violinkonserten op 47 (1905) med Julius Ruthström som solist.

Nästa dag rapporterade Sibelius i ett brev till sin hustru Aino: ”I går konsert med stor framgång. Mitt nya verk är nog ett af mina bästa. Klangen och ’färgen’ starka. I dag utkommer ej tidningar så jag kan ej säga hur den s.k. kritiken förhåller sig. Men musikerna (Armas [Järnefelt, dirigent vid Kungliga teatern i Stockholm och Sibelius svåger] och Stenhammar) voro i eld och lågor.”

När recensionerna kom var de positiva, även om musiken inte var lätt att förstå: ”Om verket burit ett poetiskt motto eller blott ett namn anknytande till poetiska föreställningar skulle dess suggestiva verkan på lyssnaren otvivelaktigt varit ännu större”, skrev kompositören och kritikern Wilhelm Peterson-Berger. 

Den romerska siffran I efter ”Fantasia sinfonica” pekar mot att Sibelius hade minst ett ytterligare verk av samma slag i tankarna. Det skulle kunna vara den symfoniska dikten Tapiola op 112 (1926), eller möjligen Symfoni nr 8, som han arbetade på tills han slutligen brände manuskriptet på 1940-talet.

”Jag tänker låta de musikaliska tankarna och deras utveckling i min anda bestämma formen.” Anteckningen i Sibelius dagbok från 8 maj 1912 refererar inte till sjunde symfonin, men är nog ändå den bästa beskrivningen av verkets form.

Den allra första belagda musikaliska idén är ”adagiotemat” som finns i många olika utkast i tonsättarens skissblock. Det här temat med sina olika varianter, av vilka man kan säga att det finns två något olika förgreningar, växer och utvecklas i symfonins alla tre huvudsektioner (Adagio, Vivacissimo och Allegro moderato) och bestämmer i grunden verkets form.

Den mest spektakulära varianten av den tematiska grundidén är det majestätiska trombontemat i C-dur, som hörs första gången efter den hymnlika stråkpolyfonin i adagio-delen, som Sergej Kussevitskij kallade ”Sibelius Parsifal.”

— Ilkka Oramo
Översättning från engelska: Göran Persson

Följande dirigenter har framfört Jean Sibelius Symfoni nr 7 med Kungliga Filharmonikerna:

 • Jean Sibelius 2 gånger
 • Ture Rangström 1 gång
 • Sergej Kussevitskij 1 gång
 • Hilding Rosenberg 1 gång
 • Carl Garaguly 5 gånger
 • Georg Schnéevoigt (1 gång i radio)
 • Toivo Haapanen (1 gång i radio)
 • Sixten Ehrling 5 gånger (+ skivinspelning)
 • Nils-Eric Fougstedt 1 gång
 • Tor Mann (två gånger i radio)
 • Paul Kletzki 2 gånger
 • Vittorio Gui 2 gånger (+ 1 gång i radio)
 • Sixten Eckerberg 2 gånger
 • Leif Segerstam 4 gånger
 • Jan Krenz 3 gånger
 • Paavo Berglund 1 gång
 • Yuri Ahronovitch 3 gånger
 • Sakari Oramo 6 gånger (framförandet 2018 spelades in för Konserthuset Play). Upplev konserten här
 • Joseph Swensen 1 gång
 • Alan Gilbert 2 gånger
 • Vladimir Ashkenazy 2 gånger (+ skivinspelning)
 • Thomas Dausgaard 2 gånger 

På turné med Kungliga Filharmonikerna:

 • Lahti 2019 med Thomas Dausgaard som dirigent. 
 • Leif Segerstam dirigerade Symfoni nr 7 med Kungliga Filharmonikerna vid en konsert i Uppsala 1971. 

På skiva med Kungliga Filharmonikerna:

 • 1952 med Sixten Ehrling som dirigent.
 • 2006 med Vladimir Ashkenazy som dirigent. 

Konsert

 • Genre: Kungliga Filharmonikerna

  Sakari Oramo leder Kungliga Filharmonikerna i Sibelius Symfoni nr 6 och 7 samt Två stycken för cello och orkester med Johannes Rostamo som solist.

  Lördag 29 maj 2021 kl 15.00