Två stycken för cello och orkester

Ett ovanligt och sällan hört verk som aldrig tidigare framförts av Kungliga Filharmonikerna. 

Två stycken för cello och orkester op 77 kallas även Cantique och Devotion, titlarna på de två delar som ingår i verket. Ytterligare en titel som florerar är Zwei ernste Melodien, ”Två allvarliga melodier”. Cantique stod färdig 1914 och Devotion året efter. 

Jean Sibelius

Två stycken för cello och orkester op 77 (1915)

Cantique ”Laetare anima mea” (Lovsång: Jubla min själ) 
Devotion ”Ab imo pectore” (Hängivenhet: Från djupet av mitt hjärta)

Speltid ca 10 minuter

Första världskriget hade brutit ut, och Sibelius glädje över framgångar i till exempel USA förbyttes snart förtvivlan. Också ekonomiskt kom en hård smäll och ekonomin var i fritt fall. Hans skulder uppgick vid det laget till långt över två miljoner kronor i dagens penningvärde. Och då hans tyska förläggare av förklarliga skäl var i svårigheter skrev Sibelius mindre verk av tillfällighetskaraktär, som gavs ut av finländska förlag.

Men den känslosamma musiken i Två stycken för cello och orkester op 77 kan inte räknas till skapelser enbart för brödfödan. Den första delen har titeln Cantique och är en stillsamt återhållen sång som bär på ett stort vemod men slutligen landar i en anda av förtröstan. Den andra, Devotion, är något rörligare och med fler orosmättade skuggningar även om de lyriska kvaliteterna präglar också denna del. Sibelius föreslog i ett brev till förläggaren att dessa två stycken var lämpliga som par under samma opustal, med en notering att solostämman antingen kan framföras av cello eller violin.

Solocellisten vid Helsingsfors Stadsorkester, Ossian Fohström, var solist vid uruppförandet, som Sibelius själv dirigerade 1916. På publikens begäran repriserades Cantique vid den konserten. Det är troligt att Fohström också hade inspirerat Sibelius vid komponerandet, och han är även tillägnad verket (eller verken). Musiken finns även i arrangemang av Sibelius för soloinstrument och piano. 

Mottagandet var dock tämligen svalt och Helsingin Sanomats kritiker skrev att ”melodierna torde vara avsedda att höja stämning i kyrkan, ej på en konsert”. Just det kyrkliga bruket var även något som Sibelius hade haft i tankarna, då han redan tidigare föreslagit att Cantique kunde användas på kyrkokonserter, med den mindre orkestern placerad på orgelläktaren.

— Tony Lundman

Konsert

  • Genre: Kungliga Filharmonikerna

    Sakari Oramo leder Kungliga Filharmonikerna i Sibelius Symfoni nr 6 och 7 samt Två stycken för cello och orkester med Johannes Rostamo som solist.

    Lördag 29 maj 2021 kl 15.00