Musiken som spelades

Grande Finale innehåller samtliga de sju symfonierna, violinkonserten, Luonnotar och Två stycken för cello och orkester.

I den här avdelningen har du möjlighet att fördjupa dig i musiken och läsa mer om alla verk som framförs under festivalen.

Texterna om symfonierna har författats av Ilkka Oramo, Sakari Oramos far, som är musikforskare och professor emeritus vid Sibelius-Akademin i Helsingfors. Ilkka Oramo studerade musikvetenskap för bland andra Erik Tawaststjerna, Sibelius store levnadstecknare, och han har även varit ordförande för Sibeliusstiftelsen.

Utöver verkkommentarerna presenteras statistik och kuriosa som relaterar vart och ett av verken till Kungliga Filharmonikernas historia.

”När det gäller symfonierna var Sibelius nära nog kosmisk i sin strävan. Han byggde dessa verk i en universell skala.” — Sakari Oramo

Drömmarna om att bli violinsolist förvandlades till en med tiden högt älskad violinkonsert.

Som en länk mellan Anton Bruckner och amerikansk minimalism. Tondikten för sopran och orkester har nationalromantiska ingredienser, men repetitiva rytmer pekar framåt i musikhistorien.

Ett ovanligt och sällan hört verk som aldrig tidigare framförts av Kungliga Filharmonikerna.