Vägen ut finns här inne – ord, bild
och musik i en helt ny föreställning
skapad av Martin Fröst och Jesper
Waldersten. Linus Fellbom regi & ljus.