Varför existerar musik? Vad händer med
oss när vi skapar eller lyssnar på musik?
Vilken är drivkraften bakom ett liv som
musiker eller tonsättare?

Människan och musiken är en poetisk
musikhistoria i fem delar, som undersöker
flera av de olika element som musik består av.