Magiska toner av bland
andra Amanda Maier-Röntgen
och Amy Beach.