Plats på scenen för den hyllade
violinisten Janine Jansen i
Felix Mendelssohn-Bartholdys
lyriska violinkonsert. Dessutom
Schumanns andra symfoni.
Kungliga Filharmonikerna spelar
under ledning av Sakari Oramo.